Gå tilbake

Husleie.no benytter informasjonskapsler (cookies). Dette gjør vi blant annet for gjøre nettsidene enklere, analysere trafikken, og for å tilpasse annonser for deg i andre flater. Personvernerklæring

Privacy Policy

Personvernerklæring

Ved bruk av Husleie.no sine tjenester gir du oss tilgang til personlige opplysninger om deg selv og i noen tilfeller motpart. Her får du en oversikt over hvilke opplysninger vi behøver for å utøve de arbeidsoppgavene vi har forpliktet oss til ovenfor deg som bruker eller motpart i et produkt.

Husleie.no er opptatt av personvernet til våre brukere og vil opprettholde prinsippene beskrevet under her:

 1. Gjøre det klart for deg som bruker hvordan vi samler, bruker og oppbevarer personopplysningene om deg.

 1. Bruke opplysningene vi har om deg til formålet med behandlingen

 2. Ikke samle flere opplysninger enn nødvendig for å utøve de arbeidsoppgavene vi er forpliktet til ovenfor deg som bruker, eller opplysninger vi er rettslig forpliktet til å samle inn som følge av den typen arbeid vi utfører for deg.  Vi trenger også opplysninger om deg for å utarbeide tjenesten vår og gjøre den bedre for deg som bruker.

 3.  Ikke oppbevare personopplysninger lenger enn nødvendig eller til du som bruker melder fra om at du ønsker disse opplysningene anonymisert, så lenge det ikke strider mot andre rettslige forpliktelser vi er pålagt som følge av det arbeidet vi utfører for deg som utleier.

 4. Gjør det mulig for deg som bruker å endre personopplysningene vi har om deg på en enkel måte

 5. Legge opp til at våre samarbeidspartnere spør om samtykke før de bruker dine personopplysninger

 6. Ha effektiv internkontroll for å beskytte dine personopplysninger

Ved å ta i bruk Husleie.no sine tjenester samtykker du til at vi bruker personopplysningene for å utøve våre arbeidsoppgaver og markedsføre våre relevante tjenester ovenfor deg som bruker.

Hvilke personopplysninger trenger vi?

For å utøve våre tjenester, herunder oppfylle vår plikt ovenfor skattedirektoratet når vi forvalter ditt leieforhold trenger vi følgende opplysninger fra deg:

– navn og organisasjonsnummer på utleier
– fødselsnummer (11 siffer), D-nummer eller organisasjonsnummer,  epostadresse, telefonnummer, bostedadresse, fakturaadresse og kontonummer.
– leieobjektets veiadresse, eller der det ikke finnes, matrikkeladressen. (Med veiadresse menes veinavn, husnummer, bokstav og bruksenhetsnummer. Med matrikkeladresse menes eiendommens gårds- og bruksnummer og eventuelt festenummer og undernummer)

Ved å godta denne erklæringen samtykker du til at vi oppbevarer opplysningene, samt at vi kan bruke de til å markedsføre relevante produkter til deg.

Den informasjonen som er nødvendig for å oppfylle skatteforvaltningsforskriften § 7-5 del A, §§ 7-5-2 til 7-5-5 vil oppbevares og deles med skattemyndighetene på en trygg og sikker måte. Vi er forpliktet til å rapportere disse opplysningene på alle forvaltningsforhold som er eller har vært aktive i perioden 01.01.2020 til 01.01.2021 (forutsetningen er at det har blitt foretatt en pengetranaksjon mellom Husleie.no AS og utleier). Fra 01.12.2020 vil dette være opplysninger vi lagrer. Behandlingsgrunnlaget er at det nødvendig for å oppfylle en rettslig plikt pålagt Husleie.no av skattemyndighetene.

Husleie.no samler denne informasjonen basert på at du som bruker legger inn informasjon om deg selv og i noen tilfeller en motpart. Ved å godta denne erklæringen samtykker du til at vi oppbevarer opplysningene, samt at vi kan bruke de til å markedsføre relevante produkter til deg.

For å kunne gjøre tjenesten vår bedre, oppdage mangler samt få et innblikk i hvordan dere bruker tjenesten kommer vi til å sende ut jevnlige markedsundersøkelser. Resultatet av disse undersøkelsene kan, etter anonymisering, bli distribuert til samarbeidspartnere. Det er frivillig å gi fra seg disse opplysningene i forbindelse med markedsundersøkelser.

Formålet med behandling av personopplysningene

Formålet med behandling av personopplysningene er å utøve den tjenesten vi forplikter oss til for deg som bruker ved at du bestiller tjenesten vår eller står som part i en tjeneste bestilt fra Husleie.no.

Når du velger å forvalte ett eller flere leieforhold med et av våre abonnementer har vi også en rapporteringsplikt til skatteetaten, og blant de opplysningene vi er pålagt å dele med skattetaten er personlige opplysninger om utleier, enten man er privatperson eller en virksomhet.

Noen av tjenestene våre krever at vi opprettholder lovpålagte krav, og blant disse er at vi behandler personopplysninger i begrenset tid. F.eks. når en part bestiller depositumsgaranti eller leietakerbevis behandler vi fødsels- og personnummer for den tid det tar å kredittsjekke – deretter slettes personnummeret fra våre systemer.

Hvilke lover og regler gjelder når dere behandler disse opplysningene?

Husleie.no følger Personopplysningsloven LOV-2000-04-14-31 ikrafttredelse 01.01.2000 samt kravene som stilles av EUs nye forordning GDPR som blir norsk lov i løpet av 2018.

Husleie.no samarbeider med flere som krever egne samtykke fra deg som bruker, og de blir således selvstendig ansvarlig for behandlingen av disse opplysningene.

Hvem er behandlingsansvarlig for disse opplysningene?

Brukeren av Husleie.no sine tjenester er behandlingsansvarlig for de opplysningene som legges inn. Brukeren får i de fleste tilfeller tilgang til å kunne foreta nødvendige endringer selv, som f.eks. endring av telefonnummer og epostadresse, i brukerportalen. Dersom brukeren mot formodning ikke har tilgang på brukerportalen for å selv kunne endre, kan de ta kontakt med Databehandleren.

Husleie.no fungerer da som Databehandler for disse opplysningene. En Databehandler er en som “handler for den behandlingsansvarlige, og som har tilgang til personopplysninger” og behandler disse i tråd med instruks eller det som kreves av norsk lovgivning.

Som Behandlingsansvarlig har brukeren også et ansvar for at vedkommende har samtykke til å legge inn personopplysninger om en annen person. F.eks. når utleier legger inn leietakers informasjon i en leiekontrakt eller forvaltning. Dette samtykke går også ut på at Husleie.no som Databehandler har tilgang til disse personopplysningene.

Arkivering, sletting og anonymisering

Vi lagrer ikke personopplysninger i større grad enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen, med mindre vi er rettslig pålagt til å samle inn og oppbevare opplysningene, som følge av regnskapsloven LOV-1998-07-17-56 Lov om årsregnskap ikrafttredelse 01.01.1999, eller skatteforvaltningsforskriften § 7-5 del A, §§ 7-5-2 til 7-5-5. Bestemmelsene trer i kraft 1. januar 2020.

Vi har omfattende rutiner for anonymisering av personopplysninger. Du kan til enhver tid be om å få slettet opplysninger om deg selv, eller foreta dette ved å logge inn på brukerportalen.

Så lenge brukeren er aktiv vil vi ta vare på dine personopplysninger. Dersom du ber oss om å slette brukeren vil vi respektere denne forespørselen, med mindre det kolliderer med rettslige forpliktelser som nevnt over.

Når du sletter, eller ber oss om slette opplysningene, vil vi anonymisere personopplysningene, men beholde brukeren for statistiske og analytiske formål.

Dine rettigheter

Du har rett til å få innsyn i de personopplysningene vi har om deg. Du har også rett til å endre disse dersom de er feilaktige, samt trekke tilbake samtykke til at vi har disse opplysningene om deg slik at de anonymiseres.

Det er frivillig å legge inn personopplysningene i våre systemer.

Konfidensialitet

Husleie.no og alle som på vegne av Husleie.no mottar opplysninger om brukeren eller brukerens virksomhet, herunder relasjoner med leieforhold, er forpliktet til å ikke gi disse opplysningene til utenforstående uten brukerens samtykke.

Dette gjelder tilsvarende for brukeren. Brukeren må også beskytte og hemmeligholde alle andre opplysninger som Husleie.no gir til brukeren eller som brukeren blir oppmerksom på, i den grad brukeren burde ha forstått at den aktuelle informasjonen er konfidensiell informasjon for Husleie.no. Denne plikten til hemmelighold av informasjon skal også gjelde etter Avtalens utløp.

Deling og overføring av data

Husleie.no behandler personopplysninger den registrerte har samtykket til for å oppfylle forpliktelser i henhold til lov, forskrift eller beslutninger truffet av myndighetene. Vi kan dele dine opplysninger til andre virksomheter som distribuerer andre produkter du har bestilt og samtykket til.

Dette kan f.eks. være bank, garantist, forsikringsselskap o.l.

Vi vil ikke overføre dine personopplysninger til noen som distribuerer tjenester og produkter som ikke har noen relevans for deg som bruker, uten at vi eksplisitt ber om samtykke eller anonymiserer opplysningene vi har om deg.

I noen tilfeller er vi pliktig som følge av lov til å distribuere personopplysninger. Dette kan følge av rettslige forpliktelser vi er bundet til som følge av:

 • Regnskapslovgivningen

 • Finanstilsynsloven

 • Forebygge og avdekke straffbare handlinger som f eks hvitvasking av penger

 • Rapportering til skattemyndighet, politiet, namsmyndighet og andre tilsynsmyndigheter

 • Krav og forpliktelser knyttet til betalingstjenester

I noen tilfeller er Husleie.no rettslig forpliktet til å dele opplysninger med de som er nevnt i listen over, i andre tilfeller krever det at overleveringen oppfyller saklig grunn. Husleie.no vil være beviste på hva som følger av rettslig forpliktelse og hva som krever ytterligere behandlingsgrunnlag for delingen.

Informasjonskapsler (Cookies)

Husleie.no bruker informasjonskapsler (også kalt Cookies) for å vise annonser på Google, Facebook o.l

Brukere av tjenesten samtykker til at Husleie.no lagrer og henter frem informasjonen gjennom “cookies” (“Cookies” er en samlebetegnelse for informasjonskapsler som blant annet er nødvendig for inn- og utloggingsprosessene som brukes i tjenesten og sikrer at ikke uautoriserte personer får tilgang til brukerportalen).

Videre benytter vi Google Analytics og Facebook Connect for å samle informasjon om dine brukervaner.

For å gi deg en bedre brukeropplevelse av nettsiden og tjenesten vår markedsfører vi relevante produkter i kanaler som blant annet Google (ved bruk av Google Adwords Conversion, Google Dynamic Remarketing, Google Tag Manager) og Facebook (Facebook Custom Audience).

Finn ut mer om hvordan Facebook bestemmer hvilke annonser du skal se ved å klikke her, og dersom du ønsker å endre dette kan du klikke her.  Ønsker du å se det samme for Google klikker du her.

Vi vil ikke misbruke informasjonen vi får fra disse analysene ved å koble navn eller annen personlig identifiserbar informasjon til informasjonskapselen uten ditt samtykke.

Ved å akseptere denne personvernerklæringen samtykker du til at personopplysningene du laster opp kan bli overført til en tredjepart med base i Norge eller et annet land i EU som vil være vert for tjenesten. Dette inkluderer leveringen av maskinvare, infrastruktur, datalagring og kommunikasjonslinjer. Husleie.no har egen Databehandleravtale med tredjeparten som oppfyller vilkårene beskrevet i Personvernopplysningsloven og GDPR.

Oversikt over cookies, og dets formål, benyttet av Husleie.no:

 • Google Analytics (statistikk, markedsføring)

 • Google Tag manager (statistikk, markedsføring)

 • Google AdWords (statistikk, markedsføring)

 • Google Dynamic Remarketing (statistikk, markedsføring)

 • Facebook Connect (statistikk, markedsføring)

 • Facebook Custom Audience (statistikk, markedsføring)

Endringer i personvernerklæringen

For å oppfylle lovens vilkår vil vi oppdatere personvernerklæringen når det er nødvendig. Ved større endringer vil du varsles ved innlogging eller på epost.

Personvernombud

Husleie.no har et personvernombud som skal sikre en trygg og god behandling av personopplysninger. Du kan kontakte Husleie.no personvernombud på personvernombud@husleie.no

Oppdateringer:

Desember 2020: Oppdatert mtp rapporteringsplikten til skattedirektoratet
April 2018: Oppdatert ihht. GDPR